Yhteistyökumppanit

Kouvolan keväinen viikonloppu mahdollistuu yhdessä hyvien yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tutustu heihin alla. Itse kokousviikonloppuna näet heitä esimerkiksi tradeshowalueellamme tai keynoteinamme. Tarkemmat esiintymisajankohdat löydät Aikataulu -osiosta. 

Norex

Norex Selected Brands Oy on 37-vuotias perheyritys, jota nykyään johtaa perheen toinen sukupolvi.

"Edustamme lukuisia merkittäviä ja kansainvälisesti arvostettuja viinien ja väkevien juomien tuottajia. Norexin edustamien tuotteiden taustalla on usein perhe tai yksityinen yritys. Edustamme myös viinituottajien yhteenliittymiä, jotka koostuvat useista pienemmistä viinintuottajista. Yhteistä näille tuottajille on oman kädenjäljen näkyminen lopputuotteessa sekä ennemminkin tuotteen laatu kuin määrä. Uskomme, että tuotteidemme tarinoilla on merkitystä. Persoonallisuus ja sukupolvien kautta kulkeutuneet tarinat tekevät tuotteistamme yksilöllisiä."

Ekovilla

Hyvä elämä on lämmintä ja turvallista. Ekovilla. Lämmin vihreä. valmistaa luonnon tuottamista kuiduista lämmöneristeitä, jotka antavat talollesi ja perheellesi olosuhteet, joita ympäröi hyvä elämä. Paperinkeräykseen viemäsi ja eristeeksi päätynyt sanomalehtesi pienentää ilmakehän hiilidioksidipäästöjä kestävällä tavalla.

Ekovilla on tutkitusti turvallinen ja pitkäikäinen.

Ekovilla-eristeet valmistaa vuodesta 1979 lähtien Kuusankoskella toiminut Ekovilla Oy. Yhtiö on keskittynyt hengittävien lämmöneristeratkaisujen valmistamiseen ja toimittamiseen. Se pitääkin hallussa Suomen markkinajohtajan paikkaa orgaanisten lämmöneristeiden osalta.

Aluevuosikokouksessa pääset tutustumaan Ekovillaan tradeshow-alueella ja tapaat heidän Etelä-Suomen myynnin aluejohtajan Jari Isometsän, joka on myös yksi kokouksen keynote-puhujista!

MLL Kymen piiri

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on valtakunnallinen kaikille avoin kansalaisjärjestö, jonka päämääränä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia, lisätä lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa, sekä tuoda lapsen näkökulmaa päätöksentekoon.

MLL toimii sen puolesta, että jokaisen lapsen oikeus turvalliseen lapsuuteen toteutuisi ja että vanhemmat saisivat lähiympäristöstään riittävästi tietoa ja tukea, jota he lapsiperheen arjessa kaipaavat. MLL toimii asiantuntijana, kehittäjänä ja vaikuttajana niin paikallisesti, alueellisesti sekä valtakunnallisesti.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton MLL Kymen piiri ry on yksi MLL:n 10 piirijärjestöstä. MLL Kymen piirin alueella toimii 34 paikallisyhdistystä. Jäseniä paikallisyhdistyksissä on lähes 4600. MLL:n paikallisyhdistykset toteuttavat mm. avoimia kohtaamispaikkoja (perhekahvilat, kerhot ja vertaisryhmät), sekä erilaisia tapahtumia ja retkiä.

Kymen piiri tarjoaa ammatillisesti ohjattuja, vapaaehtoisuuteen perustuvia varhaisen tuen palveluita kuten tukihenkilötoimintoja, eroauttamistyötä ja Perhesatama- kohtaamispaikkatoimintaa, sekä nuorisotoimintaa. Tukihenkilötoimintaan kuuluvat kaveri-, perhekummi- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnat. Varhaisen tuen toiminnot täydentävät kunnan palveluketjua lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Lisäksi Kymen piiri tuottaa ostopalveluna ammatillisia perhepalveluita sekä vastaa lyhytaikaisen lastenhoitotoiminnan järjestämisestä kumppanuuskunnissa. Piirin tehtävä on myös rekrytoida, kouluttaa ja ohjata lasten hoitajia.

Kouvolan Lakritsi

Kouvolan Lakritsin juuret ulottuvat Viipuriin, jossa yritys perustettiin v. 1906 Papulan Vesitehdas -nimellä valmistaen virvoitusjuomia. Matkan varrella on perustettu myös Makeis- ja Mehu Oy-niminen yritys, jolloin yritykset joutuivat lähtemään pakoon sotaa Viipurista. Yritykset sijoittautuivat Lappeenrantaan ja Uuteenkaupunkiin.

Vuonna 1945 rakennettiin uusi tehdaskiinteistö Kouvolaan. Raaka-aineiden säännöstelyn vuoksi yritys ei saanut lupaa ostaa raaka-aineita virvoitusjuomille, mutta valtio myönsi luvat ostaa lakritsan raaka-aineita, joita on vuodesta 1945 valmistettu. Juomien valmistus loppui 70-luvulla, mutta yhä edelleen valmistetaan maan kuuluja lakupaloja, piippuja, kiekkoja ja marmeladeja.

Kouvolan Lakritsia on valmistettu tinkimättömällä otteella vuosikymmeniä. Maun takana on perinteinen valmistusmenetelmä, oikeat ihmiset, hiottu resepti, sylillinen rakkautta ja toimitusketju, joka takaa jokaisen lakupalan tuoreuden.

Opintokeskus Sivis

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, kehittää, ohjaa ja tukee järjestökoulutusta. Sivis järjestää vuosittain jäsenyhteisöjensä kanssa opintojaksoja noin 80 000 tuntia. Vertaisopintoryhmissä opiskellaan 47 000 tuntia ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa 37 000 tuntia. Osallistujia on yhteensä noin 125 000. Aikuisoppilaitoksen tavoittena on aktiivisen kansalaistoiminnan edistäminen. Jäsenjärjestöihin kuuluu vapaaehtoistyötä ja muuta kansalaistoimintaa tekeviä järjestöjä.

Kouvolan Nuorkauppakamari © 2018